MISIONI / MISSION

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt. 

 

To be an inclusive movement where people grow in mind, body and spirit.

National Office

St. Qamil Hoxha, Entry. 13, Prishtina, 10 000.

Tel: 045695429

Peja Y

Str. Ded Krasniqi- Qendra Rinore Dardania, Peje, 30 000. Republic of Kosovo.

Tel: 045 474 453

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Flickr - Black Circle
  • Blogger - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

NGO Shop

Str. Hilmi Rakovica nr.1, Prishtina,

10 000, Republic of  Kosovo

Tel:  045 474 416

Junik Y

Str. Junik, Junik Municipality,

51 050, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 437

NGO Shop

Str. Skenderbeu, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 426

Aid & Storage Centre

Str. Tirana p.n, Gjakova,
50 000.

Camp Pjetershan

Str. Lugu i mire, Village Pjetershan, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Y Innovation Hub

Str. Izet Hima, No. 271, 

Gjakova, 50 000

Tel: 045 474 415

Gjakova Y

Str. Ismail Qemali p.n, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 423 

Rahovec Y 

Str.Rrethi i Qedres, Rahovec, Republic of Kosovo

Decan Y

Municipality Building, Decan

Copyright © 2020 All Rights Reserved. YMCA™ & Young Men's Christian Association™ are registered trademark's of the World Alliance of YMCA's within the Republic of Kosovo territory. 

 

George William's Youth Association as a full member of the European Alliance of YMCA's is the only entity permitted to use the YMCA™ & Young Men's Christian Association™ trademarks.

world alliance of ymcas logo.png
00419l.jpg

REPORTS

George Williams e themeloi lëvizjen YMCA me 6 Qershor 1844, jashtë Katedrales St.Paul në Londer, që atë ditë lëvizja jonë ndërkombëtare është rritur dhe ka evoluar me punën e saj në 119 shtete të botës, dhe ka arritur që atëherë më se 58 milion njerëz. YMCA punon që të sjellë drejtësi sociale dhe paqe tek të rinjtë dhe komunitetet e tyre pa marrë parasysh fenë, race, gjininë apo kulturën.

 

Zyra kryesore e World Allience of YMCA’s është në Gjenevë, kurse zyra për YMCA Europë gjindet në Pragë

George Williams founded the YMCA movement on the 6th of June 1844 just outside St. Paul's Cathedral in London, since that day our International movement has grown and evolved to working in 119 countries and reaching more then 58 million people! The YMCA works to bring social justice and peace to young people and their communities, regardless of religion, race, gender or culture. 

 

The head office for the World Alliance of YMCA's is in Geneva while the office for YMCA Europe is located in Prague.

RAPORTET / REPORTS (klikoni për të hapur / click to open)

Raporti Vjetore 2016

Raporti Vjetore 2015

NEWSLETTERS (klikoni për të hapur / click to open)

HULUMTIMET / RESEARCHES (klikoni për të hapur / click to open)

2019

Hartëzimi i organizatave që punojnë me rini në Gjakovë/

Mapping of youth organisations in Gjakova

Hartëzimi i organizatave që punojnë me rini në Pejë/

Mapping of youth organisations in Peja

2018

Situata e të rinjve në komunën e Deçanit 2018

"Youth Situation in the Municipality of  Decan 2018" Research

Të rinjët dhe të rejat për Shëndetin Mendor

Young people for Mental Health 2018

Situata e fëmijëve në Komunën e Pejës 2018

"Children Situation in the Municipality of Peja 2018" Research

2017

2014-2016

Hulumtim rreth situates se te rinjeve ne Komunen e Junik 2017

A research about the situation of young people in the Junik Municipality 2017

Hulumtimi "Situata e të rinjve në Komunën e Gjakovës" 2017

"Youth Situation in the Municipality of Gjakova 2017" Research