RAPORTET / REPORTS 

Raporti Vjetor 2019

Annual Report 2019

Raporti Vjetor 2018

Annual Report 2018

Raporti Vjetor 2017 

Annual Report 2017

Raporti Vjetor 2016

Annual Report 2016

Raporti Vjetor 2015

Annual Report 2015

HULUMTIMET / RESEARCHES 

2019

Monitorimi I Drejtorisë për kulturë, rini dhe sport në komunën e Gjakovës

 Monitoring of the Department of Cultrue Youth & Sport in Gjakova 2017-2018

Hartëzimi i organizatave që punojnë me rini në Gjakovë

Mapping of youth organisations in Gjakova

Raporti i Auditorit 2019

Audit Report 2019

Raporti i Auditorit 2018

Audit Report 2018

Raporti i Auditorit 2017 

Audit Report 2017

Monitorimi I Drejtorisë për kulturë, rini dhe sport në komunën e Pejës

Monitoring of the Department of Cultrue Youth & Sport in Peja 2017-2018

Hartëzimi i organizatave që punojnë me rini në Pejë

Mapping of youth organisations in Peja

Raporti i Monitoriimit të Aktivitetit të Prokurorimit 2019

Monitoring Report on Procurment Activities 2019

Hulumtimet në 2014-2018 / 2014-2018 Research & Publications 

 (klikoni për të hapur / click to open)

MISIONI / MISSION

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt. 

 

To be an inclusive movement where people grow in mind, body and spirit.

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Flickr - Black Circle
  • Blogger - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

National Office

St. Qamil Hoxha, Entry. 13,

Prishtina, 10 000.

Tel: 045474699

NGO Shop

Str. Skenderbeu,

Gjakova, 50 000, 

Tel: 045 474 426

Aid & Storage Centre

Str. Tirana p.n, Gjakova,
50 000.

Camp Pjetershan

Str. Lugu i mire, Village Pjetershan, Gjakova, 50 000, 

Innovation Hub

Str. Izet Hima, No. 271, 

Gjakova, 50 000

Tel: 045 474 415

Peja Y

Str. Ded Krasniqi- Qendra Rinore Dardania, Peje, 30 000.

Tel: 045 474 453

Junik Y

Str. Junik, Junik Municipality,

51 050, 

Tel: 045 474 437

Gjakova Y

Str. Ismail Qemali p.n,

Gjakova, 50 000, 

Tel: 045 474 423 

Rahovec Y 

Str.Rrethi i Qedres, Rahovec, 

Decan Y

Municipality Building, Decan

Copyright © 2020 All Rights Reserved.


YMCA™ & Young Men's Christian Association™ are registered trademarks of the World Alliance of YMCA's within the Republic of Kosovo territory. The YMCA Movement in Kosovo is the only entity permitted to use the YMCA™ & Young Men's Christian Association™ trademarks.

world alliance of ymcas logo.png
00419l.jpg