top of page

RAPORTET / REPORTS 

Annual Report 2020.JPG

Raporti Vjetor/ Annual Report 2020

Raporti i Auditorit/ Audit Report 2020

Raporti Vjetor/ Annual Report 2018

Raporti i Auditorit/ Audit Report 2018

Raporti Vjetor/ Annual Report 2016

Raporti Vjetor/ Annual Report 2019

Raporti i Auditorit/ Audit Report 2019

Raporti Vjetor/ Annual Report 2017

Raporti i Auditorit/ Audit Report 2017

Raporti Vjetor/ Annual Report 2015

Hulumtimet në 2019-2021 / 2019-2021 Research & Publications 

(klikoni për të hapur / click to open)

Hulumtimet në 2014-2018 / 2014-2018 Research & Publications 

(klikoni për të hapur / click to open)

bottom of page