MISIONI / MISSION

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt. 

 

To be an inclusive movement where people grow in mind, body and spirit.

National Office

St. Qamil Hoxha, Entry. 13, Prishtina, 10 000.

Tel: 045695429

Peja Y

Str. Ded Krasniqi- Qendra Rinore Dardania, Peje, 30 000. Republic of Kosovo.

Tel: 045 474 453

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Flickr - Black Circle
  • Blogger - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

NGO Shop

Str. Hilmi Rakovica nr.1, Prishtina,

10 000, Republic of  Kosovo

Tel:  045 474 416

Junik Y

Str. Junik, Junik Municipality,

51 050, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 437

NGO Shop

Str. Skenderbeu, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 426

Aid & Storage Centre

Str. Tirana p.n, Gjakova,
50 000.

Camp Pjetershan

Str. Lugu i mire, Village Pjetershan, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Y Innovation Hub

Str. Izet Hima, No. 271, 

Gjakova, 50 000

Tel: 045 474 415

Gjakova Y

Str. Ismail Qemali p.n, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 423 

Rahovec Y 

Str.Rrethi i Qedres, Rahovec, Republic of Kosovo

Decan Y

Municipality Building, Decan

Copyright © 2020 All Rights Reserved. YMCA™ & Young Men's Christian Association™ are registered trademark's of the World Alliance of YMCA's within the Republic of Kosovo territory. 

 

George William's Youth Association as a full member of the European Alliance of YMCA's is the only entity permitted to use the YMCA™ & Young Men's Christian Association™ trademarks.

world alliance of ymcas logo.png
00419l.jpg

Partnerët gjatë periudhës së Strategjisë së Vizionit 2020 (2016-2020) /

Partners during the Vision 2020 Strategy period (2016-2020)

Ministry of Culture, Youth & Sport

Ministry of Education, Science & technology

Ministry of Labour & Social Welfare

Ministry of Regional Development

Ministry of Infrastructure

 

Municipality of Gjakova

Municipality of Junik

Municipality of Decan

Municipality of Peja

Municipality of Rahovec

Municipality of Fushe Kosovo

Peja Youth Centre

Gjakova Library

US Embassy in Kosovo

British Embassy in Kosovo

Swedish Embassy in Kosovo

Swiss Embassy in Kosovo

UNICEF

CARE International

United Nations Development programme-UNDP

United Nations Mission in Kosovo-UMIK

Peace Corps

World Alliance of YMCAs

YMCA Europe

Y USA

Y USA-World Service

YMCA Finland 

YMCA England & Wales

CVJM/YMCA Germany

YMCA France

YMCA Ireland

YMCA Greece

YMCA Norway

YMCA Denmark

YMCA Frost Valley (USA)

YMCA Tirana (Albania)

YMCA Fairthorne Group (England)

Cevi/YMCA Volketswil-Schwerzenbach (Switzerland)

Y's Men International

Y's Men Region Denmark

Y's Men Hardernes Club

Y's Men Gjakova Club

Holstenbro Nedhjaelp

 

KCSF- Kosovar- Civil Society Foundation

Civi-Kos

OSCE in Kosovo

IPKO Foundation

SPARK festival-Gjakova

KEC

KOMF

LENS

SIT

Winchester Scouts

Center for Minority Rights-CRMC

Miqtë, Hilfe fur Montenegro und Kosovo e.V.

Democracy for Development-D4D

Bethany Christian Service

Inno

Values for better Future

Action for Mother's & Children- AMC

Mbështetësit e Projekteve në 2020 / 2020 Project Supporters 

csm_Logo_CVJM-Aktion-Hoffungszeichen_d70

YMCA Germany - Save Space for Young People

 

YMCA Germany has funded this project through their Signs of hope project up to 2021. The project aims to help the organisation become more sustainable and to empower more young people.

YMCA Germany ka financuar këtë projekt përmes projektit të Signs of Hope deri në vitin 2021. Projekti synon të ndihmojë organizatën të bëhet më e qëndrueshme dhe të fuqizojë më shumë të rinj.