MISIONI / MISSION

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt. 

 

To be an inclusive movement where people grow in mind, body and spirit.

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Flickr - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • Blogger - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

National Office

St. Qamil Hoxha, Entry. 13, Prishtina, 10 000.

Tel: 045695429

NGO Shop

Str. Skenderbeu, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

046 117 953

Aid & Storage Centre

Str. Tirana p.n, Gjakova,
50 000.

Camp Pjetershan

Str. Lugu i mire, Village Pjetershan, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Y Innovation Hub

Str. Izet Hima, No. 271, 

Gjakova, 50 000

Peja Y

Str. Ded Krasniqi- Qendra Rinore Dardania, Peje, 30 000. Republic of Kosovo.

Junik Y

Str. Junik, Junik Municipality,

51 050, Republic of  Kosovo

046 175 007

Gjakova Y

Str. Ismail Qemali p.n, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

046 117 952

Rahovec Y 

Rrethi i Qedres, Rahovec, Republic of Kosovo

Decan Y

Municipality Building, Decan

Copyright © 2019 All Rights Reserved. YMCA™ & Young Men's Christian Association™ are registered trademark's of the World Alliance of YMCA's within the Republic of Kosovo territory.

 

George William's Youth Association as a full member of the European Alliance of YMCA's is the only entity permitted to use the YMCA™ & Young Men's Christian Association™ trademarks.

world alliance of ymcas logo.png
00419l.jpg

Partnerët gjatë periudhës së Strategjisë së Vizionit 2020 (2016-2020) /

Partners during the Vision 2020 Strategy period (2016-2020)

Ministry of Culture, Youth & Sport

Ministry of Education, Science & technology

Ministry of Labour & Social Welfare

 

Municipality of Gjakova

Municipality of Junik

Municipality of Decan

Municipality of Peja

Municipality of Fushe Kosovo

Peja Youth Centre

Gjakova Library

US Embassy in Kosovo

British Embassy in Kosovo

Swedish Embassy in Kosovo

World Alliance of YMCAs

YMCA Europe

Y USA

Y USA-World Service

YMCA Finland

YMCA England

CVJM/YMCA Germany

YMCA France

YMCA Ireland

YMCA Greece

YMCA Norway

YMCA Denmark

YMCA Frost Valley (USA)

YMCA Tirana (Albania)

YMCA Fairthorne Group (England)

Cevi/YMCA Volketswil-Schwerzenbach (Switzerland)

Y's Men International

Y's Men Region Denmark

Y's Men Hardernes Club

Y's Men Gjakova Club

Holstenbro Nedhjaelp

 

KCSF- Kosovar- Civil Society Foundation

United Nations Development programme-UNDP

United Nations Mission in Kosovo-UMIK

Civi-Kos

UNICEF

OSCE in Kosovo

IPKO Foundation

SPARK festival-Gjakova

KEC

KOMF

Winchester Scouts

Center for Minority Rights-CRMC

Miqtë, Hilfe fur Montenegro und Kosovo e.V.

Democracy for Development-D4D

Bethany Christian Service

Inno

Values for better Future

Action for Mother's & Children- AMC

Mështetësit e Projekteve në 2019 / 2019 Project Supporters 

csm_Logo_CVJM-Aktion-Hoffungszeichen_d70

YMCA Germany - Save Space for Young People

 

YMCA Germany has funded this project through their Signs of hope project up to 2021. The project aims to help the organisation become more sustainable and to empower more young people.

YMCA Germany ka financuar këtë projekt përmes projektit të Signs of Hope deri në vitin 2021. Projekti synon të ndihmojë organizatën të bëhet më e qëndrueshme dhe të fuqizojë më shumë të rinj.

542017_390221317664663_827562655_n.jpg

Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) - Roli i rinisë për ndryshim social

Mapping project of organisations within Peja & Gjakova

 

Ky projekt mbështetet nga Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) dhe implementohet nga George Williams Youth Association in Kosovo