top of page

Partnerët gjatë periudhës së Strategjisë së Vizionit 2020 (2016-2020) /

Partners during the Vision 2020 Strategy period (2016-2020)

(klikoni për të hapur / click to open)

bottom of page