QENDRAT / CENTRES

Krahas projekteve nacionale, ne kemi qendra të YMCA anembanë Kosovës, në të cilat implementojmë programe dhe projekte javore. Klikoni Qendrën më poshtë për më shumë informacion.

 

Alongside National projects, we have community centers across Kosovo which run weekly programs and projects. Click the Center below for more information.

MISIONI / MISSION

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt. 

 

To be an inclusive movement where people grow in mind, body and spirit.

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Flickr - Black Circle
  • Blogger - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

National Office

St. Qamil Hoxha, Entry. 13,

Prishtina, 10 000.

Tel: 045474699

Peja Y

Str. Ded Krasniqi- Qendra Rinore Dardania, Peje, 30 000.

Tel: 045 474 453

NGO Shop

Str. Skenderbeu,

Gjakova, 50 000, 

Tel: 045 474 426

Junik Y

Str. Junik, Junik Municipality,

51 050, 

Tel: 045 474 437

Gjakova Y

Str. Ismail Qemali p.n,

Gjakova, 50 000, 

Tel: 045 474 423 

Online Shop

www.ymcashops.com

Aid & Storage Centre

Str. Tirana p.n, Gjakova,
50 000.

Rahovec Y 

Str.Rrethi i Qedres, Rahovec, 

Innovation Hub

Str. Izet Hima, No. 271, 

Gjakova, 50 000

Tel: 045 474 415

Decan Y

Municipality Building, Decan

Camp Pjetershan

Str. Lugu i mire, Village Pjetershan, Gjakova, 50 000, 

Copyright © 2020 All Rights Reserved.


YMCA™ & Young Men's Christian Association™ are registered trademarks of the World Alliance of YMCA's within the Republic of Kosovo territory. The YMCA Movement in Kosovo is the only entity permitted to use the YMCA™ & Young Men's Christian Association™ trademarks.

world alliance of ymcas logo.png
00419l.jpg