top of page

QENDRAT / CENTRES

Krahas projekteve nacionale, ne kemi qendra të YMCA anembanë Kosovës, në të cilat implementojmë programe dhe projekte javore. Klikoni Qendrën më poshtë për më shumë informacion.

 

Alongside National projects, we have community centers across Kosovo which run weekly programs and projects. Click the Center below for more information.

bottom of page