top of page

ÇMIMET SHTETËRORE / NATIONAL AWARDS

Çmimet shtetërore janë mirënjohje për personat të cilët kanë kontribuar gjatë vitit të kaluar. Dhënia e çmimeve ka filluar në vitin 2014 dhe tani ato janë të prezantuara në Asamblenë Kombëtare të Përgjithshme.

​Fillimisht kanë egzistuar vetëm tre çmime, mirëpo numri i këtyre çmimeve është rritur me rritjen e lëvizjes tonë. Vetëm dy çmime nuk janë paraqitur çdo vit, Çmimi i shërbimit i cili është mirënjohje për shërbimin e personave në lëvizjen tonë dhe Çmimi George Williams i cili i jepet një personi i cili meriton mirënjohje për kontributin e tij personal pa pagesë në zhvillimin e organizatës.

The National Awards recognise individuals who have contributed over the last year. The awards started in 2014 and are now presented at the National General Assembly. Originally there was only three awards but this has grown over the years as our movement gets bigger.

 

Only two awards are not presented annually, the service award which recognises service to the movement and the George Williams Award which is given to an outstanding individual who deserves recognition for their personal contribution to the development of the organisation.

George Williams Award

Service Awards

2015- Janet Morrow Pate

2016- Adrian Davies

2017- Arne Nielson

2018- Paul Smillie

2020- Ken Montgomery

2021- Jerry Huncosky

2023- Chis Hand 

2016- Besnik Leka (Past President)

2017- Milot Ferizi (Past President)

2018- Andrew Hamilton (Fundraising)

2018- Jaakko Koikkalainen (Former NGS YMCA Finland)

2019- YMCA Fairthorne Group (Partner YMCA)

2019- Kadrush Grezda (Y's Men Architect)

2020- Adrian Davies (Volunteer Service)

2021- Fellanza Taraku (Peja Staff)

2021- Florije Lluka (Retiree)

Milot Ferizi (Past President) and Petrit Bejdoni

                    National Awards 2017

Volunteer of the Year

Young Volunteer of the Year

2014- Shqiprim Hyseni

2015- Rinor Hasi

2016- Anjesa Haziraj

2017- Erëlinda Avdimetaj

2018- Elda Brada

2019- Liridon Bunjaku 

2020- Lira Shabi

2014- Eli Bytyqi

2015- Dren Haxhija

2016- Diellza Salicana

2017- Drilon Rogova

2018- Edon Sejdaj

2019- Ola Zuka

2020- Rona Kingji

Young Leader of the Year

Attendee of the Year

2016- Don Dobruna

2017- Ari Sylafeta

2018- Fjolla Kulludra

2019- Jora Pruthi

2020- Anda Kumnova

2014- Gentiana Lakuci

2015- Ardit Gllogjani

2016- Baton Luzha

2017- Gardis Gaxherri

2019- Sara Ramadani

2020- Agon Goqi

Project of the Year

2016- Leadership Program (National)

2017- Community Leadership (Junik)

2018- #Iamwhole (National)

2019- Retail Department 

2020- Leadership Program (National)

2021- US Embassy work with Afghanistan Refuges 

21.12.2015.jpg

National Awards 2015

National Awards 2019

External Awards

2017- Peja Municipality NGO of the year

2018- CRMC Award for implementation of "Youth for the future project" with Kosovar Serbs

2018- D4D National Award for "NGO of the Year promoting paternity and parenthood"

2019- Peja Municipality Award for "Creating opportunities for the youth and institutional cooperation"

2019- Gjakova Municipality Award for the contribution made to the campaign "Race for Clean Gjakova"

2021- YMCA Europe Peace Medal

2021- Recognition for supporting the Association of the blind people in Gjakova

2021- Gjakova Municipality Award for the contribution made to the campiagn "Race for Clean Gjakova"

bottom of page