Ne kemi një mori projektesh që po ndodhin në të gjithë vendin dhe qendrat tona. Ne kemi programet tona kryesore që angazhonjë të rinjtë si trajnimi i Lidershipit, Ten Sing, Scouts, dhe Y Woman, ndërsa në të njëjtën kohë kemi projekte kombëtare si Question Time, World Challenge etj që kompletojnë punën lokale të organizatës. Më poshtë janë programet tona kryesore, disa qytete mund të kenë nisma ose evente lokale.

We have has a range of projects taking place across the country and our centers. We have our main youth engagement programs like Leadership training, Ten Sing, Scouts, and Y Woman while at the same time having national projects like Question Time, World Challenge etc that compliment the local organisations work. Below are our signature programs, some cities may have local initiatives or events taking place.

MISIONI / MISSION

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt. 

 

To be an inclusive movement where people grow in mind, body and spirit.

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Flickr - Black Circle
  • Blogger - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

National Office

St. Qamil Hoxha, Entry. 13,

Prishtina, 10 000.

Tel: 045474699

Peja Y

Str. Ded Krasniqi- Qendra Rinore Dardania, Peje, 30 000.

Tel: 045 474 453

YMCA Shop Gjakova

Str. Skenderbeu,

Gjakova, 50 000, 

Tel: 045 474 426

Junik Y

Str. Junik, Junik Municipality,

51 050, 

Tel: 045 474 437

Online Shop

www.ymcashops.com

Gjakova Y

Str. Ismail Qemali p.n,

Gjakova, 50 000, 

Tel: 045 474 423 

Aid & Storage Centre

Str. Tirana p.n, Gjakova,
50 000.

Rahovec Y 

Str.Rrethi i Qedres, Rahovec, 

Camp Pjetershan

Str. Lugu i mire, Village Pjetershan, Gjakova, 50 000, 

Decan Y

Municipality Building, Decan

Copyright © 2021 All Rights Reserved.


YMCA™ & Young Men's Christian Association™ are registered trademarks of the World Alliance of YMCA's within the Republic of Kosovo territory. The YMCA Movement in Kosovo is the only entity permitted to use the YMCA™ & Young Men's Christian Association™ trademarks.

world alliance of ymcas logo.png
00419l.jpg