MISIONI / MISSION

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt. 

 

To be an inclusive movement where people grow in mind, body and spirit.

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Flickr - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • Blogger - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

National Office

St. Qamil Hoxha, Entry. 13, Prishtina, 10 000.

Tel: 045695429

NGO Shop

Str. Skenderbeu, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

046 117 953

Aid & Storage Centre

Str. Tirana p.n, Gjakova,
50 000.

Camp Pjetershan

Str. Lugu i mire, Village Pjetershan, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Y Innovation Hub

Str. Izet Hima, No. 271, 

Gjakova, 50 000

Peja Y

Str. Ded Krasniqi- Qendra Rinore Dardania, Peje, 30 000. Republic of Kosovo.

Junik Y

Str. Junik, Junik Municipality,

51 050, Republic of  Kosovo

046 175 007

Gjakova Y

Str. Ismail Qemali p.n, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

046 117 952

Rahovec Y 

Rrethi i Qedres, Rahovec, Republic of Kosovo

Decan Y

Municipality Building, Decan

Copyright © 2019 All Rights Reserved. YMCA™ & Young Men's Christian Association™ are registered trademark's of the World Alliance of YMCA's within the Republic of Kosovo territory.

 

George William's Youth Association as a full member of the European Alliance of YMCA's is the only entity permitted to use the YMCA™ & Young Men's Christian Association™ trademarks.

world alliance of ymcas logo.png
00419l.jpg

HISTORIA / HISTORY

George Williams e themeloi lëvizjen YMCA me 6 Qershor 1844, jashtë Katedrales St.Paul në Londer, që atë ditë lëvizja jonë ndërkombëtare është rritur dhe ka evoluar me punën e saj në 119 shtete të botës, dhe ka arritur që atëherë më se 58 milion njerëz. YMCA punon që të sjellë drejtësi sociale dhe paqe tek të rinjtë dhe komunitetet e tyre pa marrë parasysh fenë, race, gjininë apo kulturën.

 

Zyra kryesore e World Allience of YMCA’s është në Gjenevë, kurse zyra për YMCA Europë gjindet në Pragë

George Williams founded the YMCA movement on the 6th of June 1844 just outside St. Paul's Cathedral in London, since that day our International movement has grown and evolved to working in 119 countries and reaching more then 58 million people! The YMCA works to bring social justice and peace to young people and their communities, regardless of religion, race, gender or culture. 

 

The head office for the World Alliance of YMCA's is in Geneva while the office for YMCA Europe is located in Prague.

World YMCA Timeline

1844:

George Williams e vendosi YMCA në Londër

George Williams establishes YMCA in London.

 

1852:

Henry Dunant (fitues I Çmimit Nobel për Paqe dhe themelues I Kryqit të Kuq) e bashkë-themeloi YMCA në Gjenevë, Zvicër.

Henry Dunant (Nobel Peace Prize winner and founder of the Red Cross) co-founds YMCA in Geneva, Switzerland.

 

1855:

Konferenca e pare e YMCA në Paris, Francë. “Kriteret e Parisit”(Paris Basis) ku u adoptua deklarata e misionit tonë.

1st YMCA World Conference in Paris, France. “Paris Basis”mission statement is adopted.

 

1891:

James Naismith shpiku basketbollin në Kolegjin e YMCA Springfield, SHBA.

James Naismith invented Basketball at YMCA Springfield College, USA

 

1939-45:

YMCA mbështet të burgosurit e luftës gjatë Luftës së Dytë Botërore.

YMCA supports prisoners of war during World War II.

 

1946:

John R. Mott (Vullnetarë i YMCA dhe staf I World Allience) e pranon Çmimin Nobel për Paqe.

John R. Mott (long-serving YMCA volunteer and World Alliance staff) receives the Nobel Peace Prize. 

1947:  

Aleanca Botërore e YMCAve mori çmimin e  statusit konsultativ me UN ECOSOC.

World Alliance of YMCAs awarded consultative status with UN ECOSOC.

 

1973:

YMCA Europa u themelua.

YMCA Europe is founded

 

2008:

Martti Ahtisaari( Punonjës i YMCA dhe ish President i Finlandës) fitoi Çmimin Nobel për Paqe. Ai luajti një rol thelbësor ne Kosovë, duke i dhënë fund konfliktit.

Martti Ahtisaari (YMCA employee and ex President of Finland) awarded Nobel Peace Prize. He played a prominent role in ending the conflict in Kosovo

 

 YMCA in Kosovo Timeline

  

2003:

Është ngritur Zyra Kombëtare në Kosovë.

National Office is set up in Kosovo

  

2008:

Kosova i çon 50 pjesmarrës në festivalin “Real Life” të YMCA Europës, në Pragë.

Kosovo takes 50 participants to YMCA Europes 'Real Life' festival in Prague.

 

2009:

Udhëheqësja e tanishme e YMCA në Kosovë, Dorina Lluka është udhëheqësja më e re e një YMCA në botë.

The current CEO Dorina Lluka leads Kosovo movement, making her youngest National YMCA CEO in the world movement.

 

2012:

Kosova i’u bashkangjitet të tjerëve në sfidën botërore të YMCA. 432.000 njerëz nga 85 shtete të ndryshme, gjuajtën kosha të basketbollit për 24 orë.

Kosovo join with others around the world for YMCAs World challenge. 432,000 people from 85 countries shoot baskets over 24 hours

 

2013:

YMCA në Kosovë u ristrukturua.

Kosovo movement rebrand and restructure

 

2013:

Kosova i çoi 50 pjesmarrës në festivalin e YMCA Europës “Love 2 Live” në Pragë.

Kosovo takes 50 particpants to YMCA Europe's 'Love 2 Live' festival in Prague.

 

2013:

CEO, Dorina Lluka i’a prezantoi një libër Znj. Albright, në emër të organizatës gjatë vizitës së saj në Kosovë.

CEO Dorina Lluka presents Mrs Albright with a book on behalf of our organisation during her visit to Kosovo

 

2014:

Në Kosovë u mbledhën 3001 nënshkrime për YMCA Sfida Botërore 2014, që u mbajt në ditëlindjen e 170 të lëvizjes, me 6 Qershor 2014.

Kosovo record 3001 signatures for the 2014 YMCA World Challenge which is held on the movements 170th Birthday on 6th June 2014

 

2014:

Dy përfaqësues të Kosovës morën pjesë në Këshillin Botëror të 18tin në Kolorado, ShBA.

Two representatives from Kosovo attend the 18th World Council in Colorado, USA

 

2014:

YMCA në Kosovë hapi Dyqanin e Bamirësisë, të parin në vend, që u mbështet nga Y’s Men International.

Kosovo movement opens the first Charity Shop in the country supported by Y's Men International

 

2015:

Projektet kombëtare filluan në Pejë dhe Fushë Kosovë.

Kosovo movement restarts national projects in Peja & Fushe Kosovo

 

2016:

CEO Dorina Davies flet në OKB në New York, në emër të YMCA.

CEO Dorina Davies speaks at the UN in New York on behalf of the YMCA movement

 

2016:

Lëvizja jonë bëhet anëtare e plotë e YMCA Europe

Our movement becomes full members of YMCA Europe

2016:

Organizata jonë u takua me HRH Prince Charles në Prishtinë,  i cili e falenderoj organizatën për punën që bënë duke thënë "çfarë do të bënim ne pa YMCA?"

Our organisation meet HRH Prince Charles in Prishtina, who thanks the organisation for its work stating "what would we do without the YMCA?"

 

2016:

YMCA fillon projektet kombëtare në komunën e Junikut

Kosovo movement starts national projects in Junik Municipality

 

2017:

YMCA në Kosovë blen tokën në fshatin Pjetershan për kampin e ri

Kosovo movement purchases land in Pjetershan Village for new camp

 

2018:

YMCA në Kosovë fillon projektet kombëtare në Komunën e Deçanit

Kosovo movement starts national projects in Decan Municipality

 

2018:

Pesë përfaqësues nga Kosova marrin pjesë në Këshillin Botëror 19 në Chiang Mai, Tajlandë​Five representatives from Kosovo attend the 19th World Council in Chiang Mai, Thailand

2019:

Kosovo movement attends the 175th Birthday event in London England, where Florent Abrashi perfroms to over 3000 people at the London Excel.

2019:

Movement purchases its first building in Gjakova which becomes the National Aid & Stroage Centre

2019:

Kosovo movement starts national projects in Rahovec Municipality