MUNDËSI PUNËSIMI / JOB OPPORTUNITIES

THIRRJE E HAPUR / OPEN CALLS

Asistent/e në Financa dhe Administratë (Gjysëm orari) 

Gjakova/Djakovica

Deadline 09/06/2021