MUNDËSI PUNËSIMI / JOB OPPORTUNITIES

THIRRJE E HAPUR / OPEN CALLS

Asistent/e në Financa dhe Administratë (Gjysëm orari) 

Gjakova/Djakovica

Deadline 28/04/2021

Charity Shop Assistant

Prishtina/Pristina

Deadline 28/04/2021