MUNDËSI PUNËSIMI / JOB OPPORTUNITIES

THIRRJE E HAPUR / OPEN CALLS

Asistent/e në Financa dhe Administratë

Gjakova

Deadline 30/09/2022

Project Assistant- Camp Pjetershan (part time)

Gjakova

Deadline 30/09/2022