top of page

MUNDËSI PUNËSIMI / JOB OPPORTUNITIES

THIRRJE E HAPUR / OPEN CALLS

Mundësi punësimi

Asistent/e i/e projektit në Gjakovë (part time)

Afati i fundit për aplikim l 24.05.2024

Job opportunity

Youth Worker in Peja 

Deadline l 29.05.2024

bottom of page