MUNDËSI PUNËSIMI / JOB OPPORTUNITIES

THIRRJE E HAPUR / OPEN CALLS

Project coordinator (Full Time)​

Prishtina/ Pristina

Deadline 08/08/2021

Youth Worker (Full Time)​

Prishtina/ Pristina

Deadline 08/08/2021

Youth Worker (Part Time)​

Prishtina/ Pristina

Deadline 08/08/2021