top of page

HULUMTIMET / RESEARCHES 

Mental-Health-Survey-2 (1)_pages-to-jpg-0001.jpg

NDIKIMI I PANDEMISË COVID-19 NË SHËNDETIN MENDOR DHE GJENDJEN SOCIALE TË TË RINJËVE/REJAVE NË KOSOVË GJATË VITIT 2022

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE MENTAL HEALTH AND SOCIAL STATE OF YOUNG PEOPLE IN KOSOVO DURING 2022

bottom of page