HULUMTIMET / RESEARCHES

2018

Situata e të rinjve në komunën e Deçanit 2018

"Youth Situation in the Municipality of  Decan 2018" Research

Situata e fëmijëve në Komunën e Pejës 2018

"Children Situation in the Municipality of Peja 2018" Research

Të rinjët dhe të rejat për Shëndetin Mendor

Young people for Mental Health 2018

Kontributet e Organizatave Rinore Evropiane në Agjendën e vitit 2030

European Youth Organisations's  contributions 

to the 2030 Agenda

2017

Raporti i Kosovës Një milion Zëra 2017

One Million Voices Report Kosovo 2017 

Hulumtimi "Situata e të rinjve në Komunën e Gjakovës" 2017

"Youth Situation in the Municipality of Gjakova 2017" Research

Youth Manifesto 2017

Libri i Zërave 2017

 Book of Voices 2017

Hulumtim rreth situates se te rinjeve ne Komunen e Junik 2017

A research about the situation of young people in the Junik Municipality 2017

2014-2016

Monitorimi i Drejtorise per Kulture Rini dhe Sport dhe Zyres per Ceshtje Gjinore dhe Mundesi te Barabarta ne Komunen e Gjakoves. 2015-2016

Monitoring Report for the Department of Culture, Youth and Sport and Office of Gender Equality in the Municipality of Gjakova for 2015-2016.

Studim mbi kurset private të mësuesve dhe efektet tek fëmijët dhe komuniteti 2014

A research about the private courses held by teachers and their effect on children and community 2014

Hulumtim rreth situates se te rinjeve ne Komunen e Pejes 2016

A research about the situation of young people in the Peja Municipality 2016

Urat për të Ardhmen, Peace Comic 2014

Bridges For the Future, Peace Comic 2014

MISIONI / MISSION

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt. 

 

To be an inclusive movement where people grow in mind, body and spirit.

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Flickr - Black Circle
  • Blogger - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

National Office

St. Qamil Hoxha, Entry. 13,

Prishtina, 10 000.

Tel: 045474699

Peja Y

Str. Ded Krasniqi- Qendra Rinore Dardania, Peje, 30 000.

Tel: 045 474 453

YMCA Shop Gjakova

Str. Skenderbeu,

Gjakova, 50 000, 

Tel: 045 474 426

Junik Y

Str. Junik, Junik Municipality,

51 050, 

Tel: 045 474 437

Online Shop

www.ymcashops.com

Gjakova Y

Str. Ismail Qemali p.n,

Gjakova, 50 000, 

Tel: 045 474 423 

Aid & Storage Centre

Str. Tirana p.n, Gjakova,
50 000.

Rahovec Y 

Str.Rrethi i Qedres, Rahovec, 

Camp Pjetershan

Str. Lugu i mire, Village Pjetershan, Gjakova, 50 000, 

Decan Y

Municipality Building, Decan

Copyright © 2021 All Rights Reserved.


YMCA™ & Young Men's Christian Association™ are registered trademarks of the World Alliance of YMCA's within the Republic of Kosovo territory. The YMCA Movement in Kosovo is the only entity permitted to use the YMCA™ & Young Men's Christian Association™ trademarks.

world alliance of ymcas logo.png
00419l.jpg