HULUMTIMET / RESEARCHES

2018

Situata e të rinjve në komunën e Deçanit 2018

"Youth Situation in the Municipality of  Decan 2018" Research

Situata e fëmijëve në Komunën e Pejës 2018

"Children Situation in the Municipality of Peja 2018" Research

Të rinjët dhe të rejat për Shëndetin Mendor

Young people for Mental Health 2018

Kontributet e Organizatave Rinore Evropiane në Agjendën e vitit 2030

European Youth Organisations's  contributions 

to the 2030 Agenda

2017

Raporti i Kosovës Një milion Zëra 2017

One Million Voices Report Kosovo 2017 

Hulumtimi "Situata e të rinjve në Komunën e Gjakovës" 2017

"Youth Situation in the Municipality of Gjakova 2017" Research

Youth Manifesto 2017

Libri i Zërave 2017

 Book of Voices 2017

Hulumtim rreth situates se te rinjeve ne Komunen e Junik 2017

A research about the situation of young people in the Junik Municipality 2017

2014-2016

Monitorimi i Drejtorise per Kulture Rini dhe Sport dhe Zyres per Ceshtje Gjinore dhe Mundesi te Barabarta ne Komunen e Gjakoves. 2015-2016

Monitoring Report for the Department of Culture, Youth and Sport and Office of Gender Equality in the Municipality of Gjakova for 2015-2016.

Studim mbi kurset private të mësuesve dhe efektet tek fëmijët dhe komuniteti 2014

A research about the private courses held by teachers and their effect on children and community 2014

Hulumtim rreth situates se te rinjeve ne Komunen e Pejes 2016

A research about the situation of young people in the Peja Municipality 2016

Urat për të Ardhmen, Peace Comic 2014

Bridges For the Future, Peace Comic 2014

MISIONI / MISSION

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt. 

 

To be an inclusive movement where people grow in mind, body and spirit.

National Office

St. Qamil Hoxha, Entry. 13, Prishtina, 10 000.

Tel: 045474699

Peja Y

Str. Ded Krasniqi- Qendra Rinore Dardania, Peje, 30 000. Republic of Kosovo.

Tel: 045 474 453

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Flickr - Black Circle
  • Blogger - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

NGO Shop

Str. Hilmi Rakovica nr.1, Prishtina,

10 000, Republic of  Kosovo

Tel:  045 474 416

Junik Y

Str. Junik, Junik Municipality,

51 050, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 437

NGO Shop

Str. Skenderbeu, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 426

Gjakova Y

Str. Ismail Qemali p.n, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 423 

Aid & Storage Centre

Str. Tirana p.n, Gjakova,
50 000.

Camp Pjetershan

Str. Lugu i mire, Village Pjetershan, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Rahovec Y 

Str.Rrethi i Qedres, Rahovec, Republic of Kosovo

Decan Y

Municipality Building, Decan

Innovation Hub

Str. Izet Hima, No. 271, 

Gjakova, 50 000

Tel: 045 474 415

Copyright © 2020 All Rights Reserved.


YMCA™ & Young Men's Christian Association™ are registered trademarks of the World Alliance of YMCA's within the Republic of Kosovo territory. The YMCA Movement in Kosovo is the only entity permitted to use the YMCA™ & Young Men's Christian Association™ trademarks.

world alliance of ymcas logo.png
00419l.jpg