top of page

HULUMTIMET / RESEARCHES 

Monitorimi I Drejtorisë për kulturë, rini dhe sport në komunën e Gjakovës

 Monitoring of the Department of Cultrue Youth & Sport in Gjakova 2017-2018

Hartëzimi i organizatave që punojnë me rini në Gjakovë

Mapping of youth organisations in Gjakova

Monitorimi I Drejtorisë për kulturë, rini dhe sport në komunën e Pejës

Monitoring of the Department of Cultrue Youth & Sport in Peja 2017-2018

Hartëzimi i organizatave që punojnë me rini në Pejë

Mapping of youth organisations in Peja

Raporti i Monitoriimit të Aktivitetit të Prokurorimit 2019

Monitoring Report on Procurment Activities 2019

bottom of page