top of page
92939766_2953052424716379_90273048599419

April 12, 2020

Donacione për Shtëpitë e Sigurta (për viktimat e dhunës në familje) në Pejë dhe Gjakovë / Donating to the Safe House (for victims of domestic violence) in Peja and Gjakova

Këtë vit, Pashkët i filluam pak më ndryshe...

91987063_2937689012919387_61997798887071

March 12, 2020

Puna me të rinjtë në formatin dixhital / Digital Youth Work

 1.GJAKOVA INNOVATION HUB ONLINE

Gjatë këtij muaji, në takimet tona online me grupet të..

90239461_2910136722341283_14898583260186

March 12, 2020

Puna përgjatë pandemisë COVID-19 / Work during the COVID-19 pandemic 

Kemi hyrë në muajin e dytë të karantinës për shkak të COVID-19...

bottom of page