top of page

Donacione për Shtëpitë e Sigurta (për viktimat e dhunës në familje) në Pejë dhe Gjakovë / Donating to the Safe House (for victims of domestic violence) in Peja and Gjakova

Këtë vit, Pashkët i filluam pak më ndryshe.Vizituam dy prej Shtëpive të Sigurta të Dukaginit (Shtëpia e Sigurt, Gjakovë dhe Qendra e Mirqenies se Gruas, Pejë), ku gjatë kësaj vizite ishim shumë të lumtur të dhuronim mbulesa të shtratit, batanije, laptopë, rroba, vezë prej çokollate për fëmijët, lodra dhe pampers.

Këto donacione u mundësuan nga stafi ynë vullnetar, i mrekullueshëm, dhe partnerët tanë Y's Men Denmark, Y's Men International dhe Y USA World Service.

Kjo iniciativë e jona u vlerësua edhe nga Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, përmes një postimi në faqen e tij zyrtare në Facebook.

This year we have started Easter day a little differently. We have visited two of Dukagini safe houses (Shtëpia e Sigurt, Gjakovë and Qendra e Mirqenies se Gruas, Peje) where during this visit we were very happy to donate bedding, blankets, laptops, clothes and chocolate eggs for the children, toys plus pampers.

These donations were made possible from our wonderful staff volunteering and our partnerships with Y's Men Denmark, Y's Men International and Y USA World Service

This initiative of ours was also appreciated by the Prime Minister of Kosovo, Albin Kurti, through a post on his official Facebook page.

bottom of page