Ndiqeni faqen e projektit / Follow the project >

  • Facebook

DYQANI I BAMIRËSISË

Për herë të parë në Kosovë, Dyqani i Bamirësisë është hapur në Gjakovë në shtator të vitit 2014. Sot, ne kemi edhe dyqanin e dytë që gjendet në Prishtinë dhe është hapur në dhjetor të 2019-tës. Ky projekt mbështetet financiarisht nga Y's Men International me seli në Zvicër dhe teknikisht mbeshtetet nga YMCA Anglia dhe Y's Men Denmark.

 

Dyqani i Bamirësisë është i ndërtuar dhe mbështetet tek SDGs (Synimet e zhvillimit te Qëndrueshëm) specifikisht SDG 11 (Qytete dhe Komunitete të Qëndrueshme) dhe SDG 13 (Ndryshimet Klimatike). Që nga 2014-ta, ai ka arritur që të krijojë vetë-qëndrueshmëri, duke krijuar vende të reja të punës, ofruar mundësi për punë vullnetare dhe po ashtu bursa për studentët.

Në këto dyqane, shiten produkte të reciklueshme me qëllim të mbrojtjes së ambientit dhe ngritjes së fondeve për punësimin e rinisë. Të gjitha përfitimet dhe buxheti i krijuar nga shitja, shkojnë për ngritjen dhe avancimin e të rinjve, si dhe ndihmën e familjeve në nevojë.

 

Në kuadër të këtij projekti, kemi edhe objektin “ Aid & Storage Centre ”, hapësirë kjo na ndihmon për deponimin e rrobave dhe mallit i cili shitet në dyqane, por poashtu ndihmon edhe në nisjen e shumë iniciativave të reja për të ndihmuar njerëz në nevojë.

 

 

For the first time in Kosovo, the Charity Shop was opened in Gjakova in September 2014. Today, we also have the second charity shop located in Pristina and opened in December 2019. This project is financially supported by Y's Men International based in Switzerland and technically supported by YMCA England and Y's Men Denmark.

 

The Charity Store is built on and relies on SDGs (Sustainable Development Goals) specifically SDG 11 (Sustainable Cities and Communities) and SDG 13 (Climate Action).

Since 2014, the charity shop has managed to create self-sustainability by creating new jobs, offering volunteer opportunities and also scholarships for students.

These stores sell recyclable products in order to protect the environment and raise funds for youth employment. All the benefits and the budget created by the sale go to empowering young people, as well as helping families in need.

 

As part of this project, we also have the facility "Aid & Storage Center", space that helps us store clothes and goods sold in stores, but also helps launch many new initiatives to help people in need.

CHARITY SHOP

NGO Shop

Str. Hilmi Rakovica nr.1, Prishtina,

10 000, Republic of  Kosovo

Tel:  045 474 416

NGO Shop

Str. Skenderbeu, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 426

Aid & Storage Centre

Str. Tirana p.n, Gjakova,
50 000

MISIONI / MISSION

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt. 

 

To be an inclusive movement where people grow in mind, body and spirit.

National Office

St. Qamil Hoxha, Entry. 13, Prishtina, 10 000.

Tel: 045474699

Peja Y

Str. Ded Krasniqi- Qendra Rinore Dardania, Peje, 30 000. Republic of Kosovo.

Tel: 045 474 453

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Flickr - Black Circle
  • Blogger - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

NGO Shop

Str. Hilmi Rakovica nr.1, Prishtina,

10 000, Republic of  Kosovo

Tel:  045 474 416

Junik Y

Str. Junik, Junik Municipality,

51 050, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 437

NGO Shop

Str. Skenderbeu, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 426

Gjakova Y

Str. Ismail Qemali p.n, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 423 

Aid & Storage Centre

Str. Tirana p.n, Gjakova,
50 000.

Camp Pjetershan

Str. Lugu i mire, Village Pjetershan, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Rahovec Y 

Str.Rrethi i Qedres, Rahovec, Republic of Kosovo

Decan Y

Municipality Building, Decan

Innovation Hub

Str. Izet Hima, No. 271, 

Gjakova, 50 000

Tel: 045 474 415

Copyright © 2020 All Rights Reserved. YMCA™ & Young Men's Christian Association™ are registered trademark's of the World Alliance of YMCA's within the Republic of Kosovo territory. 

 

George William's Youth Association as a full member of the European Alliance of YMCA's is the only entity permitted to use the YMCA™ & Young Men's Christian Association™ trademarks.

world alliance of ymcas logo.png
00419l.jpg