MISIONI / MISSION

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt. 

 

To be an inclusive movement where people grow in mind, body and spirit.

National Office

St. Qamil Hoxha, Entry. 13, Prishtina, 10 000.

Tel: 045695429

Peja Y

Str. Ded Krasniqi- Qendra Rinore Dardania, Peje, 30 000. Republic of Kosovo.

Tel: 045 474 453

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Flickr - Black Circle
  • Blogger - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

NGO Shop

Str. Hilmi Rakovica nr.1, Prishtina,

10 000, Republic of  Kosovo

Tel:  045 474 416

Junik Y

Str. Junik, Junik Municipality,

51 050, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 437

NGO Shop

Str. Skenderbeu, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 426

Aid & Storage Centre

Str. Tirana p.n, Gjakova,
50 000.

Camp Pjetershan

Str. Lugu i mire, Village Pjetershan, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Y Innovation Hub

Str. Izet Hima, No. 271, 

Gjakova, 50 000

Tel: 045 474 415

Gjakova Y

Str. Ismail Qemali p.n, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 423 

Rahovec Y 

Str.Rrethi i Qedres, Rahovec, Republic of Kosovo

Decan Y

Municipality Building, Decan

Copyright © 2020 All Rights Reserved. YMCA™ & Young Men's Christian Association™ are registered trademark's of the World Alliance of YMCA's within the Republic of Kosovo territory. 

 

George William's Youth Association as a full member of the European Alliance of YMCA's is the only entity permitted to use the YMCA™ & Young Men's Christian Association™ trademarks.

world alliance of ymcas logo.png
00419l.jpg

Ndiqeni faqen e projektit / Follow the project >

  • Facebook

DYQANI I BAMIRËSISË

Dyqani i bamirësisë ka filluar të funksionojë në Shtator të vitit 2014 me përkrahjen financiare të Y's Men International me zyre në Zvicër, e cila ka ndihmuar për një vitë me mbulim të shpenzimeve dhe blerje të mjeteve punuese. Nga e njejta organizatë me seli në Danimarkë, kemi marrë mbështetje për lëndë të parë deri në vitin 2020.

Qëllimi i zhvillimit të idesë së dyqanit te bamirësisë  ka ardhur nga nevoja për punësim, ku janë punësuar 2 gra mbajtëse të fëmijëve, dhe 5 vullnetare që kanë marrë eksperiencë pune.


Dyqani që nga hapja ka krijuar jehonë në qytet dhe  duke filluar nga muaji i 3-t kemi nisur të ndihmojmë komunitetin.  

Fondet e mbledhura kanë financuar projekte të ndryshme si pakot ushqimore, mbjelljen e pemeve, lodra dhe veshje për fëmijë etj.

Momentalisht kemi të hapur një dyqan të bamirësisë i cili ka  një skuadër të dedikuar të stafit dhe vullnetarëve të cilët punojnë për të ngritur fonde.

 

 

The charity shop commenced operation in September 2014 with the financial support of  the global Y's Men International organisation through their "Time of Fast" fund, this covered running and set up costs for the first year. From the same organization based in Denmark, we have received support for in the form of tons of donations over the last few years, this will run until 2020. 

The development of the idea of the charity shop came from employment needs and generating income in a slow economy, our shop currently employs two women who have children and has been a place for interns and volunteers. 


Since the store opened we have helped and supported the community through aid projects, such as food packages, planting trees, toys, clothing and teddy bears.

CHARITY SHOP

NGO Shop

Str. Hilmi Rakovica nr.1, Prishtina,

10 000, Republic of  Kosovo

Tel:  045 474 416

NGO Shop

Str. Skenderbeu, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 426

Aid & Storage Centre

Str. Tirana p.n, Gjakova,
50 000