top of page

E dërguara e Rinisë së Kombeve të Bashkuara  për YMCA-në në Kosovë /  UN Youth Envoy for YMCA in Kosovo

Jemi shumë krenarë që puna jonë në Kosovë është njohur nga e dërguara e Rinisë së Kombeve të Bashkuara znj. Jayathma Wickramanayake, në edicionin e fundit të blogut të saj '10 Të rinjtë që luftojnë COVID-19 'si një nga tregimet e suksesit në botë.

Artikulli përqendrohet në dixhitalizimin e punës sonë me rini dhe numrin e të rinjve/rejave të angazhuar në online me një fokus në partneritetin tonë me UNICEF.

We are very proud that our work here in Kosovo has been recognized by the UN Youth Envoy Jayathma Wickramanayake, in the latest edition of her blog '10 Young People Fighting COVID-19' as one of the success stories in the world.

The article focuses on the digitalization of our youth work and the numbers of young people engaged online with a focus on our partnership with UNICEF.


Find attached the link: 

https://medium.com/@jayathmadw/10-young-people-fighting-covid-19-7ab8f98cbc30?fbclid=IwAR1-dhaYuNbopiXExBX9c9uVKbZ1HYkbhHVivvBmu6Lu0HCYyrOdYJTfrj0

bottom of page