Kampanja #VendoseMasken / The campaign #VendoseMasken

Ne kemi bashkuar forcat me organizata të tjera për të promovuar sigurinë në periudhat pandemike, ku mbrojtja e shëndetit të qytetarëve dhe respektimi i rekomandimeve të institucioneve duhet të jetë përparësi për të gjithë.

Kampanja #VendoseMasken ka për qëllim ngritjen e vetëdijes së qytetarëve të Kosovës mbi rëndësinë e përdorimit të maskave në ambiente publike. Kjo kampanjë filloi këtë të Martë me date 16.06.2029, me një aksion simbolik përmes shpërndarjes së disa maskave.

Së bashku me Platforma CivikosArtpolis - Art and CommunityDemocracy PlusKCSF, dhe PEN - Peer Educators Network kemi shpërndarë maska në lokacionet: Rruga "Tringë Smajli"; Para Teatrit Kombëtar; Rruga "Justiniani" (para hyrjes në nënkalim); Pallati i Rinisë (para New Born); Rruga "Qamil Hoxha" (afër Ministrisë të Kulturës Rinisë dhe Sportit) dhe në pikat e Stacionet e Autobusëve Urban.

We have joined forces with other organizations to promote safety in pandemic times,  where protecting the health of citizens, and adhering to the recommendations of institutions should be a priority for all.

The campaign #VendoseMasken aims to raise the awareness of the citizens of Kosovo on the importance of using masks in public places. This campaign started this Tuesday on 16.06.2029, with a symbolic action through the distribution of some masks.

Together with the Civikos Platform, Artpolis - Art and Community, Democracy Plus, KCSF, and PEN - Peer Educators Network we have distributed masks at the locations: Rruga "Tringë Smajli"; In front of the National Theater; Justinian Street (before entering the underpass); Youth Palace (in front of New Born); "Qamil Hoxha" Street (near the Ministry of Culture, Youth and Sports) and at the points of Urban Bus Stations.

MISIONI / MISSION

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt. 

 

To be an inclusive movement where people grow in mind, body and spirit.

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Flickr - Black Circle
  • Blogger - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

National Office

St. Qamil Hoxha, Entry. 13,

Prishtina, 10 000.

Tel: 045474699

Peja Y

Str. Ded Krasniqi- Qendra Rinore Dardania, Peje, 30 000.

Tel: 045 474 453

YMCA Shop Gjakova

Str. Skenderbeu,

Gjakova, 50 000, 

Tel: 045 474 426

Junik Y

Str. Junik, Junik Municipality,

51 050, 

Tel: 045 474 437

Online Shop

www.ymcashops.com

Gjakova Y

Str. Ismail Qemali p.n,

Gjakova, 50 000, 

Tel: 045 474 423 

Aid & Storage Centre

Str. Tirana p.n, Gjakova,
50 000.

Rahovec Y 

Str.Rrethi i Qedres, Rahovec, 

Camp Pjetershan

Str. Lugu i mire, Village Pjetershan, Gjakova, 50 000, 

Decan Y

Municipality Building, Decan

Copyright © 2021 All Rights Reserved.


YMCA™ & Young Men's Christian Association™ are registered trademarks of the World Alliance of YMCA's within the Republic of Kosovo territory. The YMCA Movement in Kosovo is the only entity permitted to use the YMCA™ & Young Men's Christian Association™ trademarks.

world alliance of ymcas logo.png
00419l.jpg