Kampanja #VendoseMasken / The campaign #VendoseMasken

Ne kemi bashkuar forcat me organizata të tjera për të promovuar sigurinë në periudhat pandemike, ku mbrojtja e shëndetit të qytetarëve dhe respektimi i rekomandimeve të institucioneve duhet të jetë përparësi për të gjithë.

Kampanja #VendoseMasken ka për qëllim ngritjen e vetëdijes së qytetarëve të Kosovës mbi rëndësinë e përdorimit të maskave në ambiente publike. Kjo kampanjë filloi këtë të Martë me date 16.06.2029, me një aksion simbolik përmes shpërndarjes së disa maskave.

Së bashku me Platforma CivikosArtpolis - Art and CommunityDemocracy PlusKCSF, dhe PEN - Peer Educators Network kemi shpërndarë maska në lokacionet: Rruga "Tringë Smajli"; Para Teatrit Kombëtar; Rruga "Justiniani" (para hyrjes në nënkalim); Pallati i Rinisë (para New Born); Rruga "Qamil Hoxha" (afër Ministrisë të Kulturës Rinisë dhe Sportit) dhe në pikat e Stacionet e Autobusëve Urban.

We have joined forces with other organizations to promote safety in pandemic times,  where protecting the health of citizens, and adhering to the recommendations of institutions should be a priority for all.

The campaign #VendoseMasken aims to raise the awareness of the citizens of Kosovo on the importance of using masks in public places. This campaign started this Tuesday on 16.06.2029, with a symbolic action through the distribution of some masks.

Together with the Civikos Platform, Artpolis - Art and Community, Democracy Plus, KCSF, and PEN - Peer Educators Network we have distributed masks at the locations: Rruga "Tringë Smajli"; In front of the National Theater; Justinian Street (before entering the underpass); Youth Palace (in front of New Born); "Qamil Hoxha" Street (near the Ministry of Culture, Youth and Sports) and at the points of Urban Bus Stations.

MISIONI / MISSION

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt. 

 

To be an inclusive movement where people grow in mind, body and spirit.

National Office

St. Qamil Hoxha, Entry. 13, Prishtina, 10 000.

Tel: 045474699

Peja Y

Str. Ded Krasniqi- Qendra Rinore Dardania, Peje, 30 000. Republic of Kosovo.

Tel: 045 474 453

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Flickr - Black Circle
  • Blogger - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

NGO Shop

Str. Hilmi Rakovica nr.1, Prishtina,

10 000, Republic of  Kosovo

Tel:  045 474 416

Junik Y

Str. Junik, Junik Municipality,

51 050, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 437

NGO Shop

Str. Skenderbeu, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 426

Gjakova Y

Str. Ismail Qemali p.n, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 423 

Aid & Storage Centre

Str. Tirana p.n, Gjakova,
50 000.

Camp Pjetershan

Str. Lugu i mire, Village Pjetershan, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Rahovec Y 

Str.Rrethi i Qedres, Rahovec, Republic of Kosovo

Decan Y

Municipality Building, Decan

Innovation Hub

Str. Izet Hima, No. 271, 

Gjakova, 50 000

Tel: 045 474 415

Copyright © 2020 All Rights Reserved. YMCA™ & Young Men's Christian Association™ are registered trademark's of the World Alliance of YMCA's within the Republic of Kosovo territory. 

 

George William's Youth Association as a full member of the European Alliance of YMCA's is the only entity permitted to use the YMCA™ & Young Men's Christian Association™ trademarks.

world alliance of ymcas logo.png
00419l.jpg