​QENDRA NË PEJË

Peja Y ndodhet 15 minuta në këmbe nga qendra e qytetit të Pejës, ndodhet në qendrën e re rinore të Pejës, në oborrin e Shkollës Dardania.

 

YMCA në Pejë punon qysh prej vitit 2015, kurse në vendndodhjen e tanishme është vendosur në vitin 2019.

 

Aktualisht qendra ka rreth 180 të rinj aktiv nëpër programet si: Leadership, Tensing, Y WoMan, Building Bridges, si dhe aktivitete vullnetare të cilat ndodhin më rallë si netë të filmit, apo Y Caffe.

 

 

 

Peja Y is situated 15 minutes walking distance from Peja city center, is  located in the new Peja Youth Center, in the yard of the Dardania School.

 

The YMCA in Peja has been operating since 2015, and its current location is set in 2019.

 

The center currently has about 180 young people active in programs such as Leadership, Tensing, Y WoMan, Building Bridges, as well as volunteer activities that occur less frequently as film nights, or Y Caffe.

PEJA CENTER

Peja Y

Str. Ded Krasniqi- Qendra Rinore Dardania, Peje, 30 000. Republic of Kosovo.

Tel: 045 474 453

MISIONI / MISSION

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt. 

 

To be an inclusive movement where people grow in mind, body and spirit.

National Office

St. Qamil Hoxha, Entry. 13, Prishtina, 10 000.

Tel: 045474699

Peja Y

Str. Ded Krasniqi- Qendra Rinore Dardania, Peje, 30 000. Republic of Kosovo.

Tel: 045 474 453

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Flickr - Black Circle
  • Blogger - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

NGO Shop

Str. Hilmi Rakovica nr.1, Prishtina,

10 000, Republic of  Kosovo

Tel:  045 474 416

Junik Y

Str. Junik, Junik Municipality,

51 050, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 437

NGO Shop

Str. Skenderbeu, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 426

Gjakova Y

Str. Ismail Qemali p.n, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 423 

Aid & Storage Centre

Str. Tirana p.n, Gjakova,
50 000.

Camp Pjetershan

Str. Lugu i mire, Village Pjetershan, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Rahovec Y 

Str.Rrethi i Qedres, Rahovec, Republic of Kosovo

Decan Y

Municipality Building, Decan

Innovation Hub

Str. Izet Hima, No. 271, 

Gjakova, 50 000

Tel: 045 474 415

Copyright © 2020 All Rights Reserved. YMCA™ & Young Men's Christian Association™ are registered trademark's of the World Alliance of YMCA's within the Republic of Kosovo territory. 

 

George William's Youth Association as a full member of the European Alliance of YMCA's is the only entity permitted to use the YMCA™ & Young Men's Christian Association™ trademarks.

world alliance of ymcas logo.png
00419l.jpg