MISIONI / MISSION

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt. 

 

To be an inclusive movement where people grow in mind, body and spirit.

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Flickr - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • Blogger - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

National Office

St. Qamil Hoxha, Entry. 13, Prishtina, 10 000.

Tel: 045695429

NGO Shop

Str. Skenderbeu, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

046 117 953

Aid & Storage Centre

Str. Tirana p.n, Gjakova,
50 000.

Camp Pjetershan

Str. Lugu i mire, Village Pjetershan, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Y Innovation Hub

Str. Izet Hima, No. 271, 

Gjakova, 50 000

Peja Y

Str. Ded Krasniqi- Qendra Rinore Dardania, Peje, 30 000. Republic of Kosovo.

Junik Y

Str. Junik, Junik Municipality,

51 050, Republic of  Kosovo

046 175 007

Gjakova Y

Str. Ismail Qemali p.n, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

046 117 952

Rahovec Y 

Rrethi i Qedres, Rahovec, Republic of Kosovo

Decan Y

Municipality Building, Decan

Copyright © 2019 All Rights Reserved. YMCA™ & Young Men's Christian Association™ are registered trademark's of the World Alliance of YMCA's within the Republic of Kosovo territory.

 

George William's Youth Association as a full member of the European Alliance of YMCA's is the only entity permitted to use the YMCA™ & Young Men's Christian Association™ trademarks.

world alliance of ymcas logo.png
00419l.jpg

​QENDRA NË PEJË

Peja Y ndodhet vetëm 2 minuta nga rruga kryesore e qytetit. Ajo është e vendosur brenda Qendrës Rinore të Qytetit dhe ka një fushë basketbolli direkt jashtë.

 

Qendra u hap në tetor 2015 dhe ka përdorimin e kuzhinës, hapësirës për takime dhe sallë sportive për aktivitete dhe projekte.

 

Aktualisht qendra ka mbi 100 anëtarë të angazhuar në aktivitete javore, të gjitha programet anëtare kombëtare janë drejtuar këtu.

 

 

 

 

 

 

Peja Y is situated just 2 minutes from the main street in the city. It is located inside the City Youth centre and has a basketball court directly outside.

 

The centre opened in October 2015 and has use of the kitchen, meeting space and sports hall for activities and projects. 

 

Currently, the centre has over 100 members engaged in weekly activities, all national flagship programmes are ran here.

Peja Y

Str. Nuredin Basha - Qendra Rinore, Kati ii, Peja,

30 000, Republic of Kosovo

045 601 116

PEJA CENTRE