top of page

​QENDRA NË PEJË

Peja Y ndodhet 15 minuta në këmbe nga qendra e qytetit të Pejës, ndodhet në qendrën e re rinore të Pejës, në oborrin e Shkollës Dardania.

 

YMCA në Pejë punon qysh prej vitit 2015, kurse në vendndodhjen e tanishme është vendosur në vitin 2019.

 

Aktualisht qendra ka rreth 180 të rinj aktiv nëpër programet si: Leadership, Tensing, Y WoMan, Building Bridges, si dhe aktivitete vullnetare të cilat ndodhin më rallë si netë të filmit, apo Y Caffe.

 

 

 

Peja Y is situated 15 minutes walking distance from Peja city center, is  located in the new Peja Youth Center, in the yard of the Dardania School.

 

The YMCA in Peja has been operating since 2015, and its current location is set in 2019.

 

The center currently has about 180 young people active in programs such as Leadership, Tensing, Y WoMan, Building Bridges, as well as volunteer activities that occur less frequently as film nights, or Y Caffe.

PEJA CENTER

Peja Y

Str. Ded Krasniqi- Qendra Rinore Dardania, Peje, 30 000. Republic of Kosovo.

Tel: 045 474 453

07.12.2016.jpg
29197354338_b46dc82d7a_o.jpg
bottom of page