top of page

QENDRA NË JUNIK

Junik Y ndodhet pranë lumit në kthesë për në malet e Morenicës. Qendra është një kullë dhe ka një valavicë brenda ndërtesës.

 

YMCA filloi të punojë në Junik në tetor të 2016, fillimisht drejtimin e programeve në obkejtin e zyrës së informacionit turistik. Në vitin 2018 kemi kaluar në shtëpinë tonë të tanishme.

 

Aktualisht qendra zhvillon aktivitete javore, me Ten Sing dhe Lidership, por gjithashtu zhvillon seanca informale si takimet e kafesë dhe kopshtari.

 

 

 

 

 

Junik Y is situated next to the river on the turn up to the Moronica mountains. The center here is a kulla (stone building) and has a water-loom inside the building.

 

The YMCA started working in Junik in October 2016 originally running programs in tourist information building. In 2018 we moved to our current home. 

 

Currently the center runs weekly activities, with Ten Sing and Leadership but also runs informal sessions like coffee meetings and gardening.

Junik Y

Str. Junik, Junik Municipality,

51 050, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 437

JUNIK CENTER

29148284467_236a6558b3_o.jpg
40539005880_13fc598cbd_o.jpg
bottom of page