QENDRA NË JUNIK

Junik Y ndodhet pranë lumit në kthesë për në malet e Morenicës. Qendra është një kullë dhe ka një valavicë brenda ndërtesës.

 

YMCA filloi të punojë në Junik në tetor të 2016, fillimisht drejtimin e programeve në obkejtin e zyrës së informacionit turistik. Në vitin 2018 kemi kaluar në shtëpinë tonë të tanishme.

 

Aktualisht qendra zhvillon aktivitete javore, me Ten Sing dhe Lidership, por gjithashtu zhvillon seanca informale si takimet e kafesë dhe kopshtari.

 

 

 

 

 

Junik Y is situated next to the river on the turn up to the Moronica mountains. The center here is a kulla (stone building) and has a water-loom inside the building.

 

The YMCA started working in Junik in October 2016 originally running programs in tourist information building. In 2018 we moved to our current home. 

 

Currently the center runs weekly activities, with Ten Sing and Leadership but also runs informal sessions like coffee meetings and gardening.

Junik Y

Str. Junik, Junik Municipality,

51 050, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 437

JUNIK CENTER

MISIONI / MISSION

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt. 

 

To be an inclusive movement where people grow in mind, body and spirit.

National Office

St. Qamil Hoxha, Entry. 13, Prishtina, 10 000.

Tel: 045474699

Peja Y

Str. Ded Krasniqi- Qendra Rinore Dardania, Peje, 30 000. Republic of Kosovo.

Tel: 045 474 453

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Flickr - Black Circle
  • Blogger - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

NGO Shop

Str. Hilmi Rakovica nr.1, Prishtina,

10 000, Republic of  Kosovo

Tel:  045 474 416

Junik Y

Str. Junik, Junik Municipality,

51 050, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 437

NGO Shop

Str. Skenderbeu, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 426

Gjakova Y

Str. Ismail Qemali p.n, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 423 

Aid & Storage Centre

Str. Tirana p.n, Gjakova,
50 000.

Camp Pjetershan

Str. Lugu i mire, Village Pjetershan, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Rahovec Y 

Str.Rrethi i Qedres, Rahovec, Republic of Kosovo

Decan Y

Municipality Building, Decan

Innovation Hub

Str. Izet Hima, No. 271, 

Gjakova, 50 000

Tel: 045 474 415

Copyright © 2020 All Rights Reserved. YMCA™ & Young Men's Christian Association™ are registered trademark's of the World Alliance of YMCA's within the Republic of Kosovo territory. 

 

George William's Youth Association as a full member of the European Alliance of YMCA's is the only entity permitted to use the YMCA™ & Young Men's Christian Association™ trademarks.

world alliance of ymcas logo.png
00419l.jpg