QENDRA NË JUNIK

Junik Y ndodhet pranë lumit në kthesë për në malet e Morenicës. Qendra është një kullë dhe ka një valavicë brenda ndërtesës.

 

YMCA filloi të punojë në Junik në tetor të 2016, fillimisht drejtimin e programeve në obkejtin e zyrës së informacionit turistik. Në vitin 2018 kemi kaluar në shtëpinë tonë të tanishme.

 

Aktualisht qendra zhvillon aktivitete javore, me Ten Sing dhe Lidership, por gjithashtu zhvillon seanca informale si takimet e kafesë dhe kopshtari.

 

 

 

 

 

Junik Y is situated next to the river on the turn up to the Moronica mountains. The center here is a kulla (stone building) and has a water-loom inside the building.

 

The YMCA started working in Junik in October 2016 originally running programs in tourist information building. In 2018 we moved to our current home. 

 

Currently the center runs weekly activities, with Ten Sing and Leadership but also runs informal sessions like coffee meetings and gardening.

Junik Y

Str. Junik, Junik Municipality,

51 050, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 437

JUNIK CENTER

MISIONI / MISSION

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt. 

 

To be an inclusive movement where people grow in mind, body and spirit.

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Flickr - Black Circle
  • Blogger - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

National Office

St. Qamil Hoxha, Entry. 13,

Prishtina, 10 000.

Tel: 045474699

NGO Shop

Str. Skenderbeu,

Gjakova, 50 000, 

Tel: 045 474 426

Aid & Storage Centre

Str. Tirana p.n, Gjakova,
50 000.

Camp Pjetershan

Str. Lugu i mire, Village Pjetershan, Gjakova, 50 000, 

Innovation Hub

Str. Izet Hima, No. 271, 

Gjakova, 50 000

Tel: 045 474 415

Peja Y

Str. Ded Krasniqi- Qendra Rinore Dardania, Peje, 30 000.

Tel: 045 474 453

Junik Y

Str. Junik, Junik Municipality,

51 050, 

Tel: 045 474 437

Gjakova Y

Str. Ismail Qemali p.n,

Gjakova, 50 000, 

Tel: 045 474 423 

Rahovec Y 

Str.Rrethi i Qedres, Rahovec, 

Decan Y

Municipality Building, Decan

Copyright © 2020 All Rights Reserved.


YMCA™ & Young Men's Christian Association™ are registered trademarks of the World Alliance of YMCA's within the Republic of Kosovo territory. The YMCA Movement in Kosovo is the only entity permitted to use the YMCA™ & Young Men's Christian Association™ trademarks.

world alliance of ymcas logo.png
00419l.jpg