QENDRA NË GJAKOVË

Gjakova Y ndodhet 10 minuta në këmbë nga stacioni kryesor i autobusëve dhe ndodhet prapa qendrës së informacionit, në hyrje të pazarit të vjetër.

 

Qendra u hap në 2014 dhe është rinovuar tërësisht me mbështetjen e dyqanit tonë, Y's Men dhe komunitetit ndërkombëtar.

 

Aktualisht, qendra ka mbi 200 anëtarë të angazhuar në aktivitete javore, të gjitha programet anëtare kombëtare janë drejtuar këtu.

 

 

 

 

Gjakova Y is situated 10 minutes walk from the main bus station and is located behind the information center at the entrance to the old bazaar.

 

The center opened in 2014 and has been completely renovated with support of our shop, Y's Men and the international community. 

 

Currently the center has over 200 members engaged in weekly activities, all national flagship programs are ran here.

Gjakova Y

Str. Ismail Qemali p.n, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 423

GJAKOVA CENTER

MISIONI / MISSION

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt. 

 

To be an inclusive movement where people grow in mind, body and spirit.

National Office

St. Qamil Hoxha, Entry. 13, Prishtina, 10 000.

Tel: 045474699

Peja Y

Str. Ded Krasniqi- Qendra Rinore Dardania, Peje, 30 000. Republic of Kosovo.

Tel: 045 474 453

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Flickr - Black Circle
  • Blogger - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

NGO Shop

Str. Hilmi Rakovica nr.1, Prishtina,

10 000, Republic of  Kosovo

Tel:  045 474 416

Junik Y

Str. Junik, Junik Municipality,

51 050, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 437

NGO Shop

Str. Skenderbeu, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 426

Gjakova Y

Str. Ismail Qemali p.n, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 423 

Aid & Storage Centre

Str. Tirana p.n, Gjakova,
50 000.

Camp Pjetershan

Str. Lugu i mire, Village Pjetershan, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Rahovec Y 

Str.Rrethi i Qedres, Rahovec, Republic of Kosovo

Decan Y

Municipality Building, Decan

Innovation Hub

Str. Izet Hima, No. 271, 

Gjakova, 50 000

Tel: 045 474 415

Copyright © 2020 All Rights Reserved. YMCA™ & Young Men's Christian Association™ are registered trademark's of the World Alliance of YMCA's within the Republic of Kosovo territory. 

 

George William's Youth Association as a full member of the European Alliance of YMCA's is the only entity permitted to use the YMCA™ & Young Men's Christian Association™ trademarks.

world alliance of ymcas logo.png
00419l.jpg