top of page

QENDRA NË GJAKOVË

Gjakova Y ndodhet 10 minuta në këmbë nga stacioni kryesor i autobusëve dhe ndodhet prapa qendrës së informacionit, në hyrje të pazarit të vjetër.

 

Qendra u hap në 2014 dhe është rinovuar tërësisht me mbështetjen e dyqanit tonë, Y's Men dhe komunitetit ndërkombëtar.

 

Aktualisht, qendra ka mbi 200 anëtarë të angazhuar në aktivitete javore, të gjitha programet anëtare kombëtare janë drejtuar këtu.

 

 

 

 

Gjakova Y is situated 10 minutes walk from the main bus station and is located behind the information center at the entrance to the old bazaar.

 

The center opened in 2014 and has been completely renovated with support of our shop, Y's Men and the international community. 

 

Currently the center has over 200 members engaged in weekly activities, all national flagship programs are ran here.

Gjakova Y

Str. Ismail Qemali p.n, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 423

GJAKOVA CENTER

42272705262_53f67388b4_o.jpg
41587046235_1510ff22d5_o.jpg
bottom of page