top of page
116291076_3236128169742135_1131952467098

Besfort Golaj, 1 nga 10 udhëheqësit e rinj që luftojnë COVID / Besfort Golaj, 1 of 10 young leaders fighting COVID

Pandemia e koronavirusit ka frymëzuar shumë njerëz. Kur Kosova filloi bllokimin e saj prej COVID-19, Besfort Golaj, një udhëheqës i ri 25-vjeçar nga Gjakova filloj punën me Komunën, YMCA dhe UNICEF. Ai është vlerësuar nga e dërguara rinore e OKB-së si 1 nga 10 udhëheqësit e rinj që luftojnë COVID në blogun e saj të fundit.

 

Lexo storien e tij ketu:

https://medium.com/@jayathmadw/meet-10-young-people-fighting-covid19-c8dc7801b831

 

The coronavirus pandemic has inspired many people to action. When Kosovo began its COVID-19 lockdown, Besfort Golaj, a 25-year-old young leader from Gjakova worked with the Municipality, YMCA and UNICEF. He has been recognized by the UN Youth Envoy as 1 of 10 young leaders fighting COVID in her latest blog.

Read his story here:
https://medium.com/@jayathmadw/meet-10-young-people-fighting-covid19-c8dc7801b831

bottom of page