top of page

QENDRA NË DEÇAN

Deçan Y filloi me programet rinore në vitin 2018 dhe aktualisht takohet në komunën lokale e cila është drejtpërdrejt në qendër të qytetit.

 

Aktualisht qendra ka mbi 70 anëtarë të angazhuar në aktivitete javore, kryesisht të përfshira në trajnimin e Lidershipit.

 

 

 

 

 

Deçan Y started with youth programs in 2018 and currently meets in the local municipality which is directly in the city center.

 

Currently the center has over 70 members engaged in weekly activities, mainly involved in Leadership training.

Decan Y

Municipality Building, Decan

DEÇAN CENTER

41766947074_fcca1af852_o.jpg
28685018118_ce78e84df3_o.jpg
bottom of page