MISIONI / MISSION

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt. 

 

To be an inclusive movement where people grow in mind, body and spirit.

National Office

St. Qamil Hoxha, Entry. 13, Prishtina, 10 000.

Tel: 045695429

Peja Y

Str. Ded Krasniqi- Qendra Rinore Dardania, Peje, 30 000. Republic of Kosovo.

Tel: 045 474 453

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Flickr - Black Circle
  • Blogger - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

NGO Shop

Str. Hilmi Rakovica nr.1, Prishtina,

10 000, Republic of  Kosovo

Tel:  045 474 416

Junik Y

Str. Junik, Junik Municipality,

51 050, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 437

NGO Shop

Str. Skenderbeu, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 426

Aid & Storage Centre

Str. Tirana p.n, Gjakova,
50 000.

Camp Pjetershan

Str. Lugu i mire, Village Pjetershan, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Y Innovation Hub

Str. Izet Hima, No. 271, 

Gjakova, 50 000

Tel: 045 474 415

Gjakova Y

Str. Ismail Qemali p.n, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 423 

Rahovec Y 

Str.Rrethi i Qedres, Rahovec, Republic of Kosovo

Decan Y

Municipality Building, Decan

Copyright © 2020 All Rights Reserved. YMCA™ & Young Men's Christian Association™ are registered trademark's of the World Alliance of YMCA's within the Republic of Kosovo territory. 

 

George William's Youth Association as a full member of the European Alliance of YMCA's is the only entity permitted to use the YMCA™ & Young Men's Christian Association™ trademarks.

world alliance of ymcas logo.png
00419l.jpg

World YMCA Timeline

1844:

George Williams e vendosi YMCA në Londër

George Williams establishes YMCA in London.

 

1852:

Henry Dunant (fitues I Çmimit Nobel për Paqe dhe themelues I Kryqit të Kuq) e bashkë-themeloi YMCA në Gjenevë, Zvicër.

Henry Dunant (Nobel Peace Prize winner and founder of the Red Cross) co-founds YMCA in Geneva, Switzerland.

 

1855:

Konferenca e pare e YMCA në Paris, Francë. “Kriteret e Parisit”(Paris Basis) ku u adoptua deklarata e misionit tonë.

1st YMCA World Conference in Paris, France. “Paris Basis”mission statement is adopted.

 

1891:

James Naismith shpiku basketbollin në Kolegjin e YMCA Springfield, SHBA.

James Naismith invented Basketball at YMCA Springfield College, USA

 

1939-45:

YMCA mbështet të burgosurit e luftës gjatë Luftës së Dytë Botërore.

YMCA supports prisoners of war during World War II.

 

1946:

John R. Mott (Vullnetarë i YMCA dhe staf I World Allience) e pranon Çmimin Nobel për Paqe.

John R. Mott (long-serving YMCA volunteer and World Alliance staff) receives the Nobel Peace Prize. 

1947:  

Aleanca Botërore e YMCAve mori çmimin e  statusit konsultativ me UN ECOSOC.

World Alliance of YMCAs awarded consultative status with UN ECOSOC.

 

1973:

YMCA Europa u themelua.

YMCA Europe is founded

 

2008:

Martti Ahtisaari( Punonjës i YMCA dhe ish President i Finlandës) fitoi Çmimin Nobel për Paqe. Ai luajti një rol thelbësor ne Kosovë, duke i dhënë fund konfliktit.

Martti Ahtisaari (YMCA employee and ex President of Finland) awarded Nobel Peace Prize. He played a prominent role in ending the conflict in Kosovo

 

George Williams

Henry Dunant

James Naismith

John R. Mott